Projektid

“MTÜ Jääk ja Praak – psüühilise erivajadusega inimestele avatud, heaks kiidetud ning vajadustele vastava töökeskkonna loomine

Projekti periood: 02.10.17 – 02.08.18

Eesmärk: Soetada mööbel – töölauad ja toolid – kaitstud töö teenuse arendamiseks, mille läbi Hiiumaa psüühilise erivajadustega inimestele luuakse töötervishoiu seisukohast sobilik ja vajadustele vastav töökeskkond.

Lühikokkuvõte: Projekti käigus luuakse MTÜ Jääk ja Praak ruumidesse (Kõrgessaare mnt 2, teine korrus, Kärdla) psüühilise erivajadustega inimestele avatud, heaks kiidetud ning sihtrühma vajadustele vastav töökeskkond. Selleks soetati projekti käigus uued töölauad ja toolid.

Uue mööbli soetamine loob töötubades järgmised võimalused:

  • töötamine sobilikus ja vajadustele vastavas keskkonnas;
  • motivatsioon osaleda töötubades;
  • tööproduktiivsus kasvab.

Projekti kogumaksumus oli 1768,14 eurot. Projekti rahastab 1330,70 euroga rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor-suur_sygis2015

“MTÜ Jääk ja Praak võimekuse suurendamine läbi erivajadustega inimestele suunatud teenuste- ja tegevusekeskkonna arendamise”

Projekti periood: 01.09.2016 – 31.12.2017

Eesmärk: Hiiumaa erivajadustega inimesed elavad tähenduslikku elu, tehes jõukohast tööd ja loovad väärtust jäätmeid taaskasutades. Projekt keskendub töö tulemuslikkusele (paremad tööoskused, kvaliteet) ning töötingimuste ja töökeskkonna kvaliteedi paremaks muutmisele.

Lühikokkuvõte: Projekti tulemusena luuakse tingimused Kõrgessaare mnt 2 hoone teise korruse ruumi kasutuselevõtuks, ehitatakse nõuetekohane trepp ja tuletõkkeuks. Ruumi kasutuselevõtt võimaldab:

  • luua töötubades osalejatele paremad töötingimused;
  • kaasata töötubadega rohekem inimesi;
  • tagada töötubades osalejate parem juhendamine ja koos sellega nende tööoskuste paranemine;
  • pikeneb töötubade kestvus;
  • töötubades osalevate inimeste töö tulemuslikkus ja kvaliteet kasvavad sedavõrd, et neile saab maksta töötasu;
  • luua eeldused pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamiseks ning pikemas perspektiivis töökohtade loomiseks;
  • MTÜ Jääk ja Praak tegevuse efektiivsuse ja tulemuslikkuse paranemine, tegevuse jätkusuutlikkuse saavutamine.

Projekti elluviimise tulemusena on MTÜ Jääk ja Praak tegevus laialdasemalt tuntud, juurutatud on uued tooted ja valmistatavad tooted jõuavad suurema hulga tarbijateni.

MTÜ Jääk ja Praak tegevust ja eesmärkide saavutamist piirab kõige enam sobiva ruumi puudumine.

Projekti tegevused kuude kaupa

“MTÜ Jääk ja Praak – erivajadustega inimeste tööoskuste viimine uuele tasemele”

Projekti periood: 01.04.2016 – 01.02.2017

Projekti eesmärk: Kaitstud töö teenuse arendamiseks vajalike vahendite soetamine, mille läbi erivajadustega inimeste tööoskused viiakse uuele tasemele.

Projekti lühikokkuvõte: Tahame projektiperioodil jõuda selleni, et erivajadustega inimeste tööoskused ja teadmised on jõudnud uuele tasemele. Oma projekti eesmärgi saavutamiseks vajame töövahendeid. Töövahendid jäävad igapäevaselt erivajadustega inimeste kasutusse. See aitab neil töövahendeid paremini tundma õppida ning neid aktiivselt kasutada ka töötubade välisel ajal.Töövahendid, mida töötubades osalejad edaspidi kasutada saavad on: kaks õmblusmasinat, paberilõikamise masin koos lõiketerade ja tekstuurplaatidega, vahetatavate teradega ketaslõikur ja lõikematt.

Projekti kogumaksumus on 966,07 eurot. Projekti rahastab 832 euroga rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor-suur_sygis2015